Umwelt - środowisko

To właśnie w obszarach o charakterze przemysłowym poza "czystymi" opadami w niektórych miejscach zbierają się również substancje mogące zagrażać wodom gruntowym i środowisku. Świadome działanie i kompetentne planowanie już od samego początku są priorytetami BIRCO/REA.

Rozwiązania dla odwodnienia zgodnie z ustawą o zasobach wodnych.
W celu przejęcia substancji o niskiej lub wysokiej agresywności w obszarach o pewnym stopniu "wrażliwości środowiskowej" BIRCO/REA zrealizował projekt odwadniania dopuszczony przez ustawę o zasobach wodnych, pozostawiając również wystarczające rezerwy bezpieczeństwa.
 
BIRCOprotect
Ekonomiczny system odwodnienia liniowego do skutecznej ochrony wód gruntowych przy dużych obciążeniach.
więcej...
 
BIRCOsolid K
tradycyjne odwodnienie liniowe na najwyższe obciążenia.
więcej...
 
BIRCOsolid S
Nowa forma odwodnienia liniowego - bezrusztowe - z przenaczeniem nam ekstremalne obciążenia.
więcej...
 
BIRCOsolid SRK
Bezrusztowe ekonomiczne odwodnienie liniowe na duże obciążenia ruchem i dużych możliwościach odprowadzania wód zanieczyszczonych.
więcej...
 
BIRCOsolid SRN
Odwodnienienie liniowe bezrusztowe przeznaczone do stosowania przy bardzo agresywnych mediach, duże obciążenia i wysokie rezerwy akumulacyjne.
więcej...
 
BIRCOdicht
odwodnienie liniowe o najlepszych możliwych właściwościach odpornościowych na działanie mediów agresywnych - specjalna powłoka.
więcej...
Copyright © REA Kompleksowa Obsługa Inwestycji 2011.Strona wykonana przez doNETA.pl